POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem firmy LOGISTAL Sp. z o.o. jest rozwój organizacji zorientowanej na potrzeby Klienta. Dążymy do tego aby dostosować naszą ofertę handlową do wszelkich, nawet nietypowych oczekiwań Klientów. Zadowoleni Klienci są gwarancją naszego powodzenia.

Sukces naszej firmy zależy od świadomości roli i zaangażowania w realizację zadań każdego pracownika.

Doskonalimy procesy realizacji zamówień tak, aby były:

  • skuteczniejsze - lepiej spełniały oczekiwania i potrzeby Klientów;
  • wydajniejsze - zamawiane wyroby szybciej docierały do Klienta;

Systematycznie dokonujemy przeglądów z realizacji przyjętych celów oraz zobowiązujemy się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia ustanowionego systemu zarządzania jakością.

Realizacja Polityki Jakości dokonywana jest poprzez:

  • systematyczne badanie i analizę satysfakcji Klienta,
  • samoocenę pracowników,
  • nadzorowanie skuteczności realizowanych procesów i ich ciągłe doskonalenie,
  • nadzór nad jakością dostaw i ocenę dostawców,
  • przeprowadzenie auditów wewnętrznych,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Przyjmuję odpowiedzialność za wdrożenie i realizację Polityki Jakości.

Prezes Zarządu

 

 

 

Copyright © Logistal Sp. z o.o.. All Rights Reserved.